Химийн тарианы үүрэг

Газрын тос, байгалийн хийн салбарт бид химийн бодисыг дараах дарааллаар тарьдаг.

• дэд бүтцийг хамгаалах

• үйл явцыг оновчтой болгох

• урсгалыг хангах

• бүтээмжийг дээшлүүлэх

Химийн бодисыг дамжуулах хоолой, танк, машин, худгийн нүхэнд ашигладаг.Тарилгатай холбоотой эрсдэлээс зайлсхийх нь маш чухал юм.Хэт бага химийн бодисууд нь зогсолт, процессын шингэний бөглөрөл, хэт их химийн бодис нь дэд бүтцийг гэмтээж, нийлүүлэлтийн савыг хоосон болгох эсвэл нөхөн сэргээх үйл явцыг хүндрүүлдэг.Энэ нь бүтээгдэхүүний зөв нягтрал, олон тооны химийн бодисыг зөв холих тухай юм.


Шуудангийн цаг: 2022 оны 4-р сарын 26