Байгууллагын бүтэц

КОМПАНИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ

Ерөнхий менежер

Борлуулалтын менежер

Маркетинг

Дотоодын борлуулалт

Гадаад худалдаа

Чанартай

Гэрийн лабораторийн шинжилгээ

Семинарын тест

Үйлдвэрлэл

бүрдүүлэх

Дулааны эмчилгээ

Хүйтэн ажил

Савлах

Засвар үйлчилгээ ба эрчим хүчний менежмент

Сэлбэг хэрэгсэл ба өлгүүрийн менежмент

Түүхий эд, бэлэн бүтээгдэхүүний нөөц

Худалдан авалтын менежер

Түүхий эд

Үйлдвэрлэл & Туршилт

Санхүүгийн менежер

Санхүү

Логистик

Захиргаа

Хүний нөөц

Ажилд авах

Сургалт ба мэргэжлийн боловсрол

Соёлын

Баримт бичиг